Informacije za korisnike

NAGRADNA IGRA

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE “MINIPOLIS POSJETI I ZA DUBROVNIK POLETI”


Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10), MiniPolis d.o.o., OIB: 74971997366, Adresa: Ljubljanska Avenija 2b , 10090 Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća (u daljnjem tekstu: Pravila):


PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.
MiniPolis d.o.o. ,Ljubljanska Avenija 2b ,10090 Zagreb priređuje nagradnu igru za građane – posjetitelje
edukativne igraonice za djecu.


Članak 2.
Svrha nagradne igre je promoviranje Božićnog adventa u MiniPolis-u kao kupnja ulaznica za MiniPolis.


Članak 3.
Nagradna igra priređuje se pod nazivom: “MiniPolis posjeti i za Dubrovnik poleti“ u trajanju od
07.12.2023. do 07.01.2024. (uključujući oba datuma).


Članak 4.
Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici MiniPolis-a Zagreb d.o.o., kao ni zaposlenici tvrtke Croatia Airlines-a d.o.o. Također, pravo na sudjelovanje nemaju srodnici navedenih osoba (roditelji, supružnici, djeca, braće, sestre, izvanbračni drugovi).


NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI:
U vremenskom periodu trajanja nagradne igre (od 07.12.2023.-07.01.2024.) potrebno je pravilno i u potpunosti ispuniti poleđinu računa za kupljenu obiteljsku ulaznicu naziva “Family Pack 2+2” (ime i prezime, adresa, telefonski broj, i e-mail), te takav račun ubaciti u kutiju za prikupljanje ubačenih ulaznica. Sudjelovati se može svaki dan tijekom trajanja nagradne igre. Prijava za nagradnu igru važeća je sve dok ne završi nagradna igra ili dok je sudionik sam na povuče, ukoliko to poželi za vrijeme trajanja nagradne igre.
U nagradnu igru ulaze samo one prijave koje su zaprimljene do zaključno (uključujući) 07.01.2024.do 20h.


Članak 5.
Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond nagrade od 1.000 € (7.534,50 kn) i to:
Četiri povratne avionske karte na relaciji Zagreb-Dubrovnik-Zagreb, za 2 odraslih i 2 djece do 12 godina. Nagrada je iskoristiva od 01.02.2024.-31.08.2024.

Članak 6.

IZVLAČENJE DOBITNIKA
Izvlačenje dobitnika provest će se nausmičnim odabirom iz kutije za prikupljanje ubačenih ulaznica, na
dan 14.01.2024. u 18h.
Ako se tijekom izvlačenja dogodi da bude izvučena prijava koja nije u potpunosti i pravilno popunjena,
izvlačenje će se nastaviti sve dok se ne izvuče prva pravilno i u potpunosti popunjena prijava.


Članak 7.
U svrhu provođenja nagradne igre, Priređivač prikuplja osobne podatke svih sudionika nagradne igre, a to su ime i prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj te broj računa od kupovine obavljene u MiniPolis-u. Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je jedino ako sudionik daje svoj izričiti pristanak na prikupljanje i korištenje tih podataka. Pristanak se daje prijavom za nagradnu igru, te
se u cijelosti primjenjuje Politika zaštite privatnosti Priređivača, Svaki sudionik ovlašten je u svako doba povući svoj pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka, a povlačenje pristanka prije izvlačenja nagrada se smatra povlačenjem prijave za nagradnu igru, te se takva prijava neće uzeti u obzir. Osim toga imate pravo ispraviti ili izbrisati svoje podatke, ograničiti ili opozvati njihovu obradu te pravo na prijenos podataka.
U svrhu realizacije nagrade, osobne podatke dobitnika nagrade iznimno će se dostaviti trećoj strani: Croatia Airlines d.o.o., Bani 75B ,10010 Zagreb, Hrvatska, OIB: 24640993045


Članak 8.

PREUZIMANJE NAGRADE
– Dobitnik nagrade bit će telefonskim i pismenim putem obaviješten o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od osam (8) radnih dana nakon izvlačenja.
– Ako nije moguće dostaviti nagradu dobitniku ili informirati dobitnika o dobivenoj nagradi zbog netočnih podataka ili zbog nemogućnosti isporuke uzrokovane od strane dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu.
– Ako se dobitnik ne javi u roku od 30 dana od pisane obavijesti, Priređivač će u roku od sljedećih osam (8) dana poslati pismenu naknadnu obavijest. Ako se dobitnik unutar petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti o naknadnom roku ne jave na adresu MiniPolis-a Zagreb d.o.o., postupit će se sukladno Članku 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10).
– Dobitnik nagrade nema pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti isplatu novčane
protuvrijednosti osvojene nagrade. Nagrada nije prenosiva.
– Nagrada uključuje i porez na dodanu vrijednost. Dobitnik ne snosi troškove poreza.


Članak 9.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici, njihovo ime,
prezime dobitnika te mjesto iz kojega dolazi objavi bez naknade na internetskoj
stranici www.minipolishr u svrhu postizanja transparentnosti same nagredne igre.
Kontaktiranjem dobitnika i objavom imena i prezimena dobitnika nagrade, prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.
Povjerenstvo Priređivača, zapisnički će utvrditi jesu li sva pravila ove nagradne igre poštivana i je li dobitnik preuzeo nagradu u roku iz Članka 8. ovih Pravila, te će istekom tog roka utvrditi da je s određenim datumom nagradna igra okončana.


Članak 10.
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na internetskoj stranici www.minipolis.hr na kojoj će biti objavljena Pravila nagradne igre.


Članak 11.
Službena pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na internetskoj stranici
www.minipolis.hr. Sudjelovanjem u nagradnoj igri natjecatelji prihvaćaju Pravila.
U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.
PRIREĐIVAČ: MiniPolis d.o.o.
KLASA: UP/I-460-02/23-01/531
URBROJ: 513/07-21-01-23-2
U Zagrebu, dana 01.12.2023.

Scroll to Top

U svibnju i lipnju

Partymania u Minipolisu

MiniPolis je za kraj školske godine pripremio posebne pogodnosti na sve rođendanske pakete u svibnju i lipnju!