Informacije za korisnike

Politika privatnosti

MiniPolis poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja. 

MiniPolis d.o.o. poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da su osobni podaci za namjeravanu svrhu točni, potpuni i aktualni.

Društvo također poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

U skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, uključujući pseudonimizaciju i enkripciju, sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade, sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta, proces za redovito testiranje, ocjenjivanje i procjenu učinkovitosti mjera za osiguravanje sigurnosti obrade.

Vremenski period čuvanja podataka

Vaši podaci čuvat će se samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za pojedinu svrhu za koju smo osobne podatke prikupili. MiniPolis d.o.o. redovito procjenjuje razdoblje pohrane osobnih podataka kojima raspolaže, te iste briše po prestanku svrhe u koju su predmetni podaci prikupljeni.

U slučaju kada je rok čuvanja podataka utvrđen zakonom, Vaše podatke čuvamo kroz zakonom propisani period.

Osobne podatke koje smo prikupili na temelju legitimnog interesa čuvamo za vrijeme trajanja legitimnog interesa.

Dijeljenje Vaših osobnih podataka

MiniPolis d.o.o. može dopustiti obradu Vaših podataka trećim stranama koje pružaju podršku u obradi, kao što je IT podrška. Treće strane su vezane posebnim ugovornim odredbama koje jamče zaštitu i povjerljivost obrade Vaših podataka u skladu s važećim propisima te prikupljaju i obrađuju Vaše podatke samo za točno određenu svrhu (pružanje IT podrške).

Također, Vaši podaci mogu biti podijeljeni s primateljima tijela regulatorne vlasti (uključujući porezna tijela) i vladine agencije, u okviru njihovih propisanih djelokruga ovlasti.

Prijenos podataka u treće zemlje

Vaše podatke ne prenosimo na područja trećih zemalja.

Vaša prava

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, u svakom trenutku možete tražiti:

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka;
 • brisanje („pravo na zaborav“) osobnih podataka, temeljem čega će Minipolis d.o.o. obrisati podatke iz svih svojih baza, osim onih koje je dužan imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • ograničavanje obrade Vaših podataka ili ulaganje prigovora na obradu takvih podataka;
 • pravo na prenosivost podataka koje podrazumijeva pravo da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama;
 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez zapreka ili negativnih posljedica;
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – www.azop.hr) ako smatrate da je došlo do povrede Vaših prava prilikom obrade podataka od strane društva

MiniPolis d.o.o. djeluje kao voditelj obrade u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Opća uredba“).

Svrha ove politike jest upoznati posjetitelje o postupcima u vezi s prikupljanjem, korištenjem i obradom osobnih podataka.

Podaci koje prikupljamo o Vama

Osobni podatak je je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, kao što su e-mail adresa, ime, prezime ili radna adresa, telefonski broj, putem kojeg se može utvrditi identitet osobe izravno ili neizravno.

Vrste podataka koje prikupljamo, koristimo ili prenosimo prilikom posjeta našoj mrežnoj stranici i tematskom parku su:

 • Vaši osnovni osobni i kontakt podaci, poput imena i prezimena, e-mail adrese, telefonskog broja, imate li djecu ispod 14 godina starosti, ime i prezime djece, datum rođenja i spol, naziv organizacije (škole) kada se prijavite na naš newsletter, ispunite prijavni obrazac prilikom ulaska u prostore MiniPolisa ili se prijavite za MiniPolisID karticu, kupite ulaznice ili rezervirate termin čuvanja i animiranja ili organizacije proslave rođendana i grupnih posjeta;
 • Financijski i bankovni podaci, poput broja računa i podaci o plaćanju prilikom transakcija, za koju svrhu koristimo usluge treće strane (Payment Service Provider). Podatke ne čuvamo niti obrađujemo,
  već su oni dostupni izravno servisu kojeg koristimo, čiju politiku privatnosti možete pronaći ovdje (Opći uvjeti korištenja);
 • Podaci koji uključuju podatke prikupljene ako ste pristali na uporabu kolačića, podatke o Vašim posjetima našoj stranici, poput podataka o lokaciji i prometu, vrsti preglednika i verziji, operativnom sustavu i platformi te ostalim tehnologijama na uređajima kojima pristupate našoj stranici;
 • Marketinški i komunikacijski podaci koji uključuju Vaš odabir i postavke kada primate promidžbeni sadržaj od nas;
 • Videonadzor (CCTV) – područje MiniPolisa je pod videonadzorom radi zaštite života, zdravlja ljudi te imovine na području MiniPolisa;
 • Podaci o vremenu ulaska i izlaska s područja MiniPolisa;

Napominjemo kako prikupljamo, obrađujemo i koristimo i agregirane podatke, kao što su statistički ili demografski podaci. Ovakvi podaci su anonimni podaci koji ne omogućavaju identifikaciju ispitanika.

Kada ih prikupljamo

Navedene podatke prikupljamo kada:

 • nam Vi date podatke poput osnovnih osobnih podataka, kontaktnih podataka ili bankovnih i financijskih podataka prilikom transakcija preko naše mrežne stranice;
 • koristite naše obrasce za prijavu na newsletter, ispunite prijavni obrazac prilikom ulaska u prostor MiniPolisa, prijavite se za MiniPolisID karticu, kreirate korisnički profil, kupite ulaznice ili rezervirate termin za posjet;
 • kada stupite u izravan kontakt s nama putem naših kontakt podataka (elektroničkom poštom ili poštom, telefonski, putem društvenih mreža ili na drugi način) posjetite našu mrežnu stranicu prikupljamo tehnološke podatke;
 • podaci koje prikupljamo putem trećih strana – Mail+, identifikacijski i kontaktni podaci vezani uz plaćanje putem WSPay;
 • podaci koje prikupljamo videonadzorom područja MiniPolisa;
 • prilikom korištenja Wi-Fi na području MiniPolisa;
 • prilikom ulaska i posjeta MiniPolisu.

Kolačići

Kolačići („cookies“) su male tekstualne datoteke koje internetska stranica ili pružatelj usluga šalje i pohranjuje u memoriju krajnjeg uređaja kojim pristupate našoj stranici kroz internetski preglednik. Prilikom Vašeg sljedećeg posjeta internetskoj stranici, web stranica ili aplikacija kroz Vaš internetski preglednik (primjerice, Internet Explorer, Mozilla Firefox ili Google Chrome) prepoznaje da ste već posjetili stranicu, pamti Vaše postavke i odabire i omogućava bolje korisničko iskustvo.

Kolačići su vrlo korisni i učestalo korišten alat internetskih stranica jer omogućavaju brže i bolje korisničko iskustvo, te brojne stranice neće funkcionirati bez njihovog korištenja.

Ovako prikupljeni podaci ne omogućavaju osobnu identifikaciju korisnika. Kada pristupate našoj internetskoj stranici, kolačići identificiraju svojstva preglednika i krajnjeg uređaja, ali ne i Vas.

Koristimo sljedeće vrste kolačića:

Nužni kolačići

Ovi kolačići neophodni su za funkcioniranje web stranice i usluga koje pružamo putem naše stranice. Bez ovih kolačića ne možemo Vam pružiti uslugu. Nužni kolačići ne prikupljaju podatke koji bi se mogli koristiti za Vašu identifikaciju.

Funkcionalni kolačići

Funkcionalni kolačići omogućavaju Vam bolje korisničko iskustvo kroz poboljšanu funkcionalnost i personalizaciju. Postavljamo ih mi ili pružatelji usluga trećih strana čije su usluge dodane na našu internetsku stranicu. Ako ne omogućite ove kolačiće, neke od funkcija možda neće pravilno funkcionirati. Ne prikupljaju niti pohranjuju podatke koji bi nam omogućili Vašu identifikaciju.

Izvedbeni/marketinški kolačići

Ovi kolačići nam omogućavaju razumijevanje načina na koji korisnici koriste našu stranicu kako bismo održali našu ponudu i usluge relevantnima. Pomažu nam saznati popularnost stranica, kao i kako se posjetitelji kreću stranicom. Izvedbeni/marketinški kolačići ne pohranjuju izravno osobne postavke, ali temelje se na jedinstvenoj identifikaciji vašeg preglednika i krajnjeg uređaja. Ako ne omogućite ove kolačiće, oglašavanje će biti manje ciljano.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Podatke prikupljamo i obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • registriranje/stvaranje Vašeg korisničkog profila;
  prijave na naš newsletter i registriranja za potrebe korištenja MiniPolisID kartice;
 • izvršavanje ugovornih obveza prilikom kupovine/transakcija na našoj mrežnoj stranici;
 • održavanje odnosa s Vama putem slanja promotivnih materijala, obavijesti i druge komunikacije o događanjima, promocijama, programima (kada je takva aktivnost u skladu s propisima ili temeljena na Vašoj privoli), ali i podataka o promjeni naših općih uvjeta poslovanja ili politike privatnosti, kao i zaprimanja Vaših recenzija ili prigovora ili ispunjavanja naših anketnih obrazaca;
 • korištenje analize podataka kako bismo poboljšali našu stranicu, usluge, marketing, te iskustvo i zadovoljstvo posjetitelja MiniPolisa;
 • provođenje zakonskih obveza i zahtjeva na koje smo dužni odgovoriti, poštivanje ugovornih obveza i naših pravila poslovanja.
  Svaka obrada osobnih podataka vršit će se na temelju odgovarajućeg pravnog temelja – privole ispitanika, legitimnog interesa ili izvršavanja ugovornih obveza koje imamo prema Vama.
Aktivnost/svrha Vrsta podataka koje prikupljamo Pravna osnova
Prijava na newsletter Ime i prezime, e-mail adresa, podatke o imenu i prezimenu djece, spolu, datumu rođenja Privola Legitimni interes
Prijava za MiniPolis ID karticu Ime i prezime roditelja, ime i prezime djeteta, e-mail adresa, broj telefona, spol djeteta Privola
Kupovine/transakcije/rezervacije Ime i prezime, e-mail adresa, podatke o imenu i prezimenu djece, spolu, datumu rođenja, broj telefona, zvanje, naziv organizacije (škole) i adresa Izvršenje ugovornih obveza Privola
Kolačići Privola
Videonadzor Videosnimke/slike posjetitelja na području MiniPolisa Legitimni interes
Podaci koje prikupljamo prilikom posjeta MiniPolisu Vrijeme ulaska i izlaska s područja MiniPolisa, spol posjetitelja, podaci prikupljeni spajanjem krajnjeg uređaja na Wi-Fi Privola
Aktivnost/svrha Vrsta podataka koje prikupljamo Pravna osnova
Prijava na newsletter Ime i prezime, e-mail adresa, podatke o imenu i prezimenu djece, spolu, datumu rođenja Privola Legitimni interes
Prijava za MiniPolis ID karticu Ime i prezime roditelja, ime i prezime djeteta, e-mail adresa, broj telefona, spol djeteta Privola
Kupovine/transakcije/rezervacije Ime i prezime, e-mail adresa, podatke o imenu i prezimenu djece, spolu, datumu rođenja, broj telefona, zvanje, naziv organizacije (škole) i adresa Izvršenje ugovornih obveza Privola
Kolačići Privola
Videonadzor Videosnimke/slike posjetitelja na području MiniPolisa Legitimni interes
Podaci koje prikupljamo prilikom posjeta MiniPolisu Vrijeme ulaska i izlaska s područja MiniPolisa, spol posjetitelja, podaci prikupljeni spajanjem krajnjeg uređaja na Wi-Fi Privola

Sigurnost i zadržavanje podataka

MiniPolis d.o.o. poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da su osobni podaci za namjeravanu svrhu točni, potpuni i aktualni.

Društvo također poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja.

U skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, uključujući pseudonimizaciju i enkripciju, sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade, sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta, proces za redovito testiranje, ocjenjivanje i procjenu učinkovitosti mjera za osiguravanje sigurnosti obrade.

Vremenski period čuvanja podataka

Vaši podaci čuvat će se samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za pojedinu svrhu za koju smo osobne podatke prikupili. MiniPolis d.o.o. redovito procjenjuje razdoblje pohrane osobnih podataka kojima raspolaže, te iste briše po prestanku svrhe u koju su predmetni podaci prikupljeni.

U slučaju kada je rok čuvanja podataka utvrđen zakonom, Vaše podatke čuvamo kroz zakonom propisani period.

Osobne podatke koje smo prikupili na temelju legitimnog interesa čuvamo za vrijeme trajanja legitimnog interesa.

Dijeljenje Vaših osobnih podataka

MiniPolis d.o.o. može dopustiti obradu Vaših podataka trećim stranama koje pružaju podršku u obradi, kao što je IT podrška. Treće strane su vezane posebnim ugovornim odredbama koje jamče zaštitu i povjerljivost obrade Vaših podataka u skladu s važećim propisima te prikupljaju i obrađuju Vaše podatke samo za točno određenu svrhu (pružanje IT podrške).

Također, Vaši podaci mogu biti podijeljeni s primateljima tijela regulatorne vlasti (uključujući porezna tijela) i vladine agencije, u okviru njihovih propisanih djelokruga ovlasti.

Prijenos podataka u treće zemlje

Vaše podatke ne prenosimo na područja trećih zemalja.

Vaša prava

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, u svakom trenutku možete tražiti:

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka;
 • brisanje („pravo na zaborav“) osobnih podataka, temeljem čega će Minipolis d.o.o. obrisati podatke iz svih svojih baza, osim onih koje je dužan imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • ograničavanje obrade Vaših podataka ili ulaganje prigovora na obradu takvih podataka;
 • pravo na prenosivost podataka koje podrazumijeva pravo da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama;
 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez zapreka ili negativnih posljedica;
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – www.azop.hr) ako smatrate da je došlo do povrede Vaših prava prilikom obrade podataka od strane društva

Ako imate dodatna pitanja u vezi ove Politike privatnosti ili nam se želite obratiti u vezi ostvarivanja svojih prava, slobodno nas kontaktirajte:

Voditelj obrade:

MiniPolis d.o.o.
Ljubljanska avenija 2b, Zagreb
info@minipolis.hr
098-8470444

Službenik za zaštitu podataka

B. Budimir
Ljubljanska avenija 2b, Zagreb
info@minipolis.hr

Shopping Cart
Scroll to Top