Vijesti iz MiniPolisa

Pravila i dobitnici nagradnog natječaja ‘Pomozi medvjediću Linu’

(u daljnjem tekstu: Pravila)

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

I. Organizator

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natječaja “Nagradna srijeda: pronađi 10 razlika“ (u nastavku “Nagradni natječaj”) je MiniPolis d.o.o., Radnička cesta 1A, 10000 Zagreb, OIB: 74971997366 (u daljnjem tekstu: Organizator).

II. rajanje i mjesto provođenja

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 27.1. do 3.2.2021.. godine do 17:00 sati na službenoj Instagram stranici Organizatora (https://www.instagram.com/minipolis_zagreb/)

III. Vrsta nagrada, pravo i način sudjelovanja

Pobjednicima Nagradnog natječaja koji će biti nagrađeni temeljem odredaba ovih Pravila, bit će uručeni pokloni koji se sastoji od Podravka slatkog paketa.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).

Sudjelovanje u nagradnom natječaju ostvaruje se 1) praćenjem MiniPolis Instagram profila, 2) lajkanjem posta u kojem je nagradni natječaj obznanjen i 3) slanjem točnog odgovora zadatka objavljenog na Instagram profilu MiniPolisa na email adresu info@minipolis.hr. Sudjelujući u Nagradnom natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja.

Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

IV. Odabir i objava dobitnika

Organizator će nasumično odabrati i nagraditi petoricu  Sudionika koji, sukladno načinu sudjelovanja, pošalju točne odgovore.

Organizator će pobjednike nagradnog natječaja objaviti na svojim internetskim stranicama 3. veljače 2021.

V. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Instagram.

VI. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

VII. Rješavanje sporova

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

VIII. Zaštita podataka korisnika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju.

Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.

Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

IX. Prekid nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora (https://www.instagram.com/minipolis_zagreb/).

X. Dobitnici nagradnog natječaja (3. veljače 2021.)

Maja Svetec
Andreja Sabolić
Elizabeta Antolić
Darko Zubovic
Vesna Horvatić

Scroll to Top

U svibnju i lipnju

Partymania u Minipolisu

MiniPolis je za kraj školske godine pripremio posebne pogodnosti na sve rođendanske pakete u svibnju i lipnju!