Vijesti iz MiniPolisa

Pravila i dobitnici nagradnog natječaja ‘Pronađi 10 razlika’

(u daljnjem tekstu: Pravila)

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

I. Organizator

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natječaja “Nagradna srijeda: pronađi 10 razlika“ (u nastavku “Nagradni natječaj”) je MiniPolis d.o.o., Radnička cesta 1A, 10000 Zagreb, OIB: 74971997366 (u daljnjem tekstu: Organizator).

II. rajanje i mjesto provođenja

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 20.1. do 27.1.2021.. godine do 17:00 sati na službenoj Instagram stranici Organizatora (https://www.instagram.com/minipolis_zagreb/)

III. Vrsta nagrada, pravo i način sudjelovanja

Pobjednicima Nagradnog natječaja koji će biti nagrađeni temeljem odredaba ovih Pravila, bit će uručeni pokloni koji se sastoji od Kraš slatkog paketa.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).

Sudjelovanje u nagradnom natječaju ostvaruje se 1) praćenjem MiniPolis Instagram profila, 2) lajkanjem posta u kojem je nagradni natječaj obznanjen i 3) slanjem točnog odgovora zadatka objavljenog na Instagram profilu MiniPolisa na email adresu info@minipolis.hr. Sudjelujući u Nagradnom natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja.

Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

IV. Odabir i objava dobitnika

Organizator će nagraditi petoricu najbržih Sudionika koji, sukladno načinu sudjelovanja, pošalju točne odgovore.

Organizator će pobjednike nagradnog natječaja objaviti na svojim internetskim stranicama 27. siječnja 2021.

V. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Instagram.

VI. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

VII. Rješavanje sporova

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

VIII. Zaštita podataka korisnika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju.

Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.

Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

IX. Prekid nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora (https://www.instagram.com/minipolis_zagreb/).

X. Dobitnici nagradnog natječaja (objavljeno 27. siječnja 2021.)

Karla Jurić
Maja Svetec
Mirjam Parlov
Martina Mlinarić
Marko Tunjić

Scroll to Top

U svibnju i lipnju

Partymania u Minipolisu

MiniPolis je za kraj školske godine pripremio posebne pogodnosti na sve rođendanske pakete u svibnju i lipnju!