Vijesti iz MiniPolisa

Pravila nagradnog natječaja ‘1. rođendan MiniPolisa’

Kako proslaviti 1. rođendan MiniPolisa i pritom razveseliti vaše mališane i njihovo društvo? Mi kažemo nagradnim natječajem s fantastičnom nagradom – rođendanskom proslavom za 20 djece u prvom dječjem gradu!

Ovog tjedna na našem Facebook profilu poklanjamo rođendansku proslavu u MiniPolisu za slavljenika i 20 uzvanika. Detalji nagradnog natječaja nalaze se u Pravilniku u nastavku, a cilj pravilnika je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada.

I. Organizator

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natječaja “1. rođendan MiniPolisa“ (u nastavku “Nagradni natječaj”) je MiniPolis d.o.o., Ljubljanska avenija 2b, 10000 Zagreb, OIB: 74971997366 (u daljnjem tekstu: Organizator).

II. Trajanje i mjesto provođenja

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 7.10.. do 12.10.2021. godine do 20:00 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora (https://www.facebook.com/minipoliszg/)

III. Vrsta nagrada, pravo i način sudjelovanja

Pobjedniku Nagradnog natječaja koji će biti nagrađeni temeljem odredaba ovih Pravila, bit će uručen poklon koji se sastoji od organiziranog dječjeg rođendana za slavljenika i 20 uzvanika.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).

Sudjelovanje u nagradnom natječaju ostvaruje se 1) praćenjem MiniPolis Facebook profila i 2) tagiranjem jednog prijatelja ispod objave u kojoj je nagradni natječaj obznanjen. Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja.

Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

IV. Odabir i objava dobitnika

Organizator će nasumično izabrati i nagraditi najsretnijeg Sudionika koristeći servis https://commentpicker.com/.

Organizator će pobjednika nagradnog natječaja objaviti na svojim internetskim stranicama 12. listopada 2021.

V. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:

Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Instagram.

VI. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

VII. Rješavanje sporova

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

VIII. Zaštita podataka korisnika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju.

Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.

Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

IX. Prekid nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora (https://www.facebook.com/minipoliszg/).

X. Dobitnik nagradnog natječaja

Nasumična dobitnica nagradnog natječaja je Marija Planinić Jonjić.

Scroll to Top

U svibnju i lipnju

Partymania u Minipolisu

MiniPolis je za kraj školske godine pripremio posebne pogodnosti na sve rođendanske pakete u svibnju i lipnju!