Buy ticketskupiulaznice

MiniPolis s radom nastavlja 16. veljače!

Privacy policy last updated on 31st August 2020.

MiniPolis d.o.o. is the data controller, as prescribed by Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

This Privacy Policy aims to explain all procedures relating to the collection, use and processing of personal data.

The data we collect

Personal data is any data relating to an individual, such as e-mail address, name, work address, telephone number, through which an individual can be identified or identifiable, directly or indirectly.

We collect, use, store and transfer different kinds of personal data when you visit our website and MiniPolis themepark:

• Basic identity data and contact data which include your first name, last name, e-mail address, telephone number, information on whether you have chilldren under the age of 14, your children’s first and last name, date of birth, gender, name of the organization (school) when you subscribe to our newsletter, fill the sign-in form when entering MiniPolis or register for MiniPolisID card, buy tickets or book a visit or day care and animation services, organization of birthday parties and group visits;
• Financial and transaction data, which include bank account and payment card details, for which purposes we use a third party services (Payment Service Provider). We do not store or process data, but they are available directly to the third party service we use, whose privacy policy is available at : (https://www.wspay.info/Repository/Documents/opci_uvjeti_koristenja_WSPay.pdf)
• Data collected through the use of cookies with your consent, such as data about your visits to our site, location and traffic, type of browser and its version, operating system and platform used, as well as other technologies of the devices that you use to access our site;
• Data you provide when creating your user profile, which include, but are not limited to, your orders, purchases and preferences;
• Marketing and communication data that include your preferences when receving our marketing content;
• Videosurveillance (CCTV) – the MiniPolis’ premises are under videosurveillance for the purposes of protecting people, health and property on the premises;
• Data about the time of entry and time of departure from the MiniPolis’ premises. We may also collect, use and process aggregated dana, such as statistical and demographic data which are not considered personal data, since they do not reveal your identity directly or indirectly.

How is personal data collected

Your data is collected:

• When you provide your data such as basic identity data, contact data or financial and transaction data whilst using our website;
• When you create your user profile or subscribe to our newsletter, when you fill out our sign-up form upon entry to MiniPolis, register for our MiniPolisID card, buy tickets or reserve a visit;
• When you contact us directly using contact information provided on our website (via electronic mail, mail, phone, social networks or in any other manner)
• When you visit our website we collect certain technological data;
• When we collect your data through third parties or publicly available sources – Mail+, identity and contact data related to payment processes via WSPay,
• When you use Wi-Fi on the MiniPolis’ premises;
• During your visit to MiniPolis.

 •  

MiniPolis d.o.o. djeluje kao voditelj obrade u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Opća uredba“).

Svrha ove politike jest upoznati posjetitelje o postupcima u vezi s prikupljanjem, korištenjem i obradom osobnih podataka.

 

Podaci koje prikupljamo o Vama

Osobni podatak je je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, kao što su e-mail adresa, ime, prezime ili radna adresa, telefonski broj, putem kojeg se može utvrditi identitet osobe izravno ili neizravno.

Vrste podataka koje prikupljamo, koristimo ili prenosimo prilikom posjeta našoj mrežnoj stranici i tematskom parku su:

 • Vaši osnovni osobni i kontakt podaci, poput imena i prezimena, e-mail adrese, telefonskog broja, imate li djecu ispod 14 godina starosti, ime i prezime djece, datum rođenja i spol, naziv organizacije (škole) kada se prijavite na naš newsletter, ispunite prijavni obrazac prilikom ulaska u prostore MiniPolisa ili se prijavite za MiniPolisID karticu, kupite ulaznice ili rezervirate termin čuvanja i animiranja ili organizacije proslave rođendana i grupnih posjeta;
 • Financijski i bankovni podaci, poput broja računa i podaci o plaćanju prilikom transakcija,
  za koju svrhu koristimo usluge treće strane (Payment Service Provider). Podatke ne čuvamo niti obrađujemo,
  već su oni dostupni izravno servisu kojeg koristimo, čiju politiku privatnosti možete pronaći ovdje (Opći uvjeti korištenja);
 • Podaci koji uključuju podatke prikupljene ako ste pristali na uporabu kolačića, podatke o Vašim posjetima našoj stranici, poput podataka o lokaciji i prometu, vrsti preglednika i verziji, operativnom sustavu i platformi te ostalim tehnologijama na uređajima kojima pristupate našoj stranici;
 • Marketinški i komunikacijski podaci koji uključuju Vaš odabir i postavke kada primate promidžbeni sadržaj od nas;
 • Videonadzor (CCTV)- područje MiniPolisa je pod videonadzorom radi zaštite života, zdravlja ljudi te imovine na području MiniPolisa;
 • Podaci o vremenu ulaska i izlaska s područja MiniPolisa,
 • Napominjemo kako prikupljamo, obrađujemo i koristimo i agregirane podatke, kao što su statistički ili demografski podaci. Ovakvi podaci su anonimni podaci koji ne omogućavaju identifikaciju ispitanika.

 

Kada ih prikupljamo

Navedene podatke prikupljamo kada:

 • nam Vi date podatke poput osnovnih osobnih podataka, kontaktnih podataka ili bankovnih i financijskih podataka prilikom transakcija preko naše mrežne stranice;
 • koristite naše obrasce za prijavu na newsletter, ispunite prijavni obrazac prilikom ulaska u prostor MiniPolisa, prijavite se za MiniPolisID karticu, kreirate korisnički profil, kupite ulaznice ili rezervirate termin za posjet;
 • kada stupite u izravan kontakt s nama putem naših kontakt podataka (elektroničkom poštom ili poštom, telefonski, putem društvenih mreža ili na drugi način)
 • posjetite našu mrežnu stranicu prikupljamo tehnološke podatke;
 • podaci koje prikupljamo putem trećih strana – Mail+, identifikacijski i kontaktni podaci vezani uz plaćanje putem WSPay;
 • podaci koje prikupljamo videonadzorom područja MiniPolisa;
 • prilikom korištenja Wi-Fi na području MiniPolisa;
 • prilikom ulaska i posjeta MiniPolisu.

Kolačići

Kolačići („cookies“) su male tekstualne datoteke koje internetska stranica ili pružatelj usluga šalje i pohranjuje u memoriju krajnjeg uređaja kojim pristupate našoj stranici kroz internetski preglednik. Prilikom Vašeg sljedećeg posjeta internetskoj stranici, web stranica ili aplikacija kroz Vaš internetski preglednik (primjerice, Internet Explorer, Mozilla Firefox ili Google Chrome) prepoznaje da ste već posjetili stranicu, pamti Vaše postavke i odabire i omogućava bolje korisničko iskustvo.

Kolačići su vrlo korisni i učestalo korišten alat internetskih stranica jer omogućavaju brže i bolje korisničko iskustvo, te brojne stranice neće funkcionirati bez njihovog korištenja.

Ovako prikupljeni podaci ne omogućavaju osobnu identifikaciju korisnika. Kada pristupate našoj internetskoj stranici, kolačići identificiraju svojstva preglednika i krajnjeg uređaja, ali ne i Vas.

Koristimo sljedeće vrste kolačića:

Nužni kolačići

Ovi kolačići neophodni su za funkcioniranje web stranice i usluga koje pružamo putem naše stranice. Bez ovih kolačića ne možemo Vam pružiti uslugu. Nužni kolačići ne prikupljaju podatke koji bi se mogli koristiti za Vašu identifikaciju.

Funkcionalni kolačići

Funkcionalni kolačići omogućavaju Vam bolje korisničko iskustvo kroz poboljšanu funkcionalnost i personalizaciju. Postavljamo ih mi ili pružatelji usluga trećih strana čije su usluge dodane na našu internetsku stranicu. Ako ne omogućite ove kolačiće, neke od funkcija možda neće pravilno funkcionirati. Ne prikupljaju niti pohranjuju podatke koji bi nam omogućili Vašu identifikaciju.

Izvedbeni/marketinški kolačići

Ovi kolačići nam omogućavaju razumijevanje načina na koji korisnici koriste našu stranicu kako bismo održali našu ponudu i usluge relevantnima. Pomažu nam saznati popularnost stranica, kao i kako se posjetitelji kreću stranicom. Izvedbeni/marketinški kolačići ne pohranjuju izravno osobne postavke, ali temelje se na jedinstvenoj identifikaciji vašeg preglednika i krajnjeg uređaja. Ako ne omogućite ove kolačiće, oglašavanje će biti manje ciljano.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Podatke prikupljamo i obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • registriranje/stvaranje Vašeg korisničkog profila;
 • prijave na naš newsletter i registriranja za potrebe korištenja MiniPolisID kartice;
 • izvršavanje ugovornih obveza prilikom kupovine/transakcija na našoj mrežnoj stranici;
 • održavanje odnosa s Vama putem slanja promotivnih materijala, obavijesti i druge komunikacije o događanjima, promocijama, programima (kada je takva aktivnost u skladu s propisima ili temeljena na Vašoj privoli), ali i podataka o promjeni naših općih uvjeta poslovanja ili politike privatnosti, kao i zaprimanja Vaših recenzija ili prigovora ili ispunjavanja naših anketnih obrazaca;
 • korištenje analize podataka kako bismo poboljšali našu stranicu, usluge, marketing, te iskustvo i zadovoljstvo posjetitelja MiniPolisa;
 • provođenje zakonskih obveza i zahtjeva na koje smo dužni odgovoriti, poštivanje ugovornih obveza i naših pravila poslovanja.

Svaka obrada osobnih podataka vršit će se na temelju odgovarajućeg pravnog temelja – privole ispitanika, legitimnog interesa ili izvršavanja ugovornih obveza koje imamo prema Vama.

Aktivnost/Svrha Vrsta podataka koje prikupljamo Pravna osnova
Prijava na newsletter Ime i prezime, e-mail adresa, podatke o imenu i prezimenu djece, spolu, datumu rođenja Privola

Legitimni interes

Prijava za MiniPolis ID karticu Ime i prezime roditelja, ime i prezime djeteta, e-mail adresa, broj telefona, spol djeteta Privola
Kupovine/transakcije/rezervacije Ime i prezime, e-mail adresa, podatke o imenu i prezimenu djece, spolu, datumu rođenja, broj telefona, zvanje, naziv organizacije (škole) i adresa Izvršenje ugovornih obveza Privola
Kolačići Privola
Videonadzor Videosnimke/slike posjetitelja na području MiniPolisa Legitimni interes
Podaci koje prikupljamo prilikom posjeta MiniPolisu Vrijeme ulaska i izlaska s područja MiniPolisa, spol posjetitelja, podaci prikupljeni spajanjem krajnjeg uređaja na Wi-Fi Privola

Sigurnost i zadržavanje podataka

MiniPolis d.o.o. is the data controller, as prescribed by Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

This Privacy Policy aims to explain all procedures relating to the collection, use and processing of personal data.

 

The data we collect

Personal data is any data relating to an individual, such as e-mail address, name, work address, telephone number, through which an individual can be identified or identifiable, directly or indirectly.

We collect, use, store and transfer different kinds of personal data when you visit our website and MiniPolis themepark:

• Basic identity data and contact data which include your first name, last name, e-mail address, telephone number, information on whether you have chilldren under the age of 14, your children’s first and last name, date of birth, gender, name of the organization (school) when you subscribe to our newsletter, fill the sign-in form when entering MiniPolis or register for MiniPolisID card, buy tickets or book a visit or day care and animation services, organization of birthday parties and group visits;
• Financial and transaction data, which include bank account and payment card details, for which purposes we use a third party services (Payment Service Provider). We do not store or process data, but they are available directly to the third party service we use, whose privacy policy is available at : (https://www.wspay.info/Repository/Documents/opci_uvjeti_koristenja_WSPay.pdf)
• Data collected through the use of cookies with your consent, such as data about your visits to our site, location and traffic, type of browser and its version, operating system and platform used, as well as other technologies of the devices that you use to access our site;
• Data you provide when creating your user profile, which include, but are not limited to, your orders, purchases and preferences;
• Marketing and communication data that include your preferences when receving our marketing content;
• Videosurveillance (CCTV) – the MiniPolis’ premises are under videosurveillance for the purposes of protecting people, health and property on the premises;
• Data about the time of entry and time of departure from the MiniPolis’ premises. We may also collect, use and process aggregated dana, such as statistical and demographic data which are not considered personal data, since they do not reveal your identity directly or indirectly.

How is personal data collected

Your data is collected:

• When you provide your data such as basic identity data, contact data or financial and transaction data whilst using our website;
• When you create your user profile or subscribe to our newsletter, when you fill out our sign-up form upon entry to MiniPolis, register for our MiniPolisID card, buy tickets or reserve a visit;
• When you contact us directly using contact information provided on our website (via electronic mail, mail, phone, social networks or in any other manner)
• When you visit our website we collect certain technological data;
• When we collect your data through third parties or publicly available sources – Mail+, identity and contact data related to payment processes via WSPay,
• When you use Wi-Fi on the MiniPolis’ premises;
• During your visit to MiniPolis.

 •  

Ako imate dodatna pitanja u vezi ove Politike privatnosti ili nam se želite obratiti u vezi ostvarivanja svojih prava, slobodno nas kontaktirajte:

Voditelj obrade:

MiniPolis d.o.o.

Radnička cesta 1A, Zagreb

info@minipolis.hr

098-8470444

Službenik za zaštitu podataka

B. Budimir

Radnička Cesta 1a, Zagreb

Pošalji email poruku

 • MiniPolis
 • MiniPolis
 • MiniPolis
 • MiniPolis
 • MiniPolis
 • MiniPolis
 • MiniPolis
 • MiniPolis